Czym jest regulamin konsultacji?

► transport publiczny i jego dostępność, ► zintegrowane inwestycje terytorialne, ► budowa nowego ratusza, ► ścieżki rowerowe, ► zamknięta przeprawa nad torami PKP, ► estetyka miasta, ► zagospodarowanie budynku dawnego domu kultury, ► oferta pomocy społecznej, ► system parkowania, ► harmonogram remontu dróg, ► rozwój przedsiębiorczości – zachęcenie młodych do powrotu do miasta, ► procedura rejestracji samochodów, ► place zabaw – konsultacje z dziećmi, ► rozmieszczenie kamer pokazujących miasto, ► program rewitalizacji, przebudowy ulic, ► handel targowiskowy (miejsce), ► polityka kulturalna miasta, ► zagospodarowanie przestrzenne miasta, ► system informacji miejskiej, ► zmiany nazw ulic, ► deptak spacerowy, ► zmiana nazwy miasta, ► rozwój szkolnictwa zawodowego…

Jak o tym wszystkim rozmawiać, zachowując porządek i przejrzystość, tak żeby mieszkańcy mieli wpływ na rozwój miasta/gminy? Podstawą do tego jest regulamin konsultacji i narzędzia, które wprowadza.

Regulamin konsultacji to narzędzie, które pozwala na uporządkowanie jednej z podstawowych form dialogu obywatelskiego, najważniejszy dokument w samorządzie lokalnym regulujący sposób włączania mieszkańców w podejmowanie decyzji. Innymi słowy regulamin konsultacji jest lokalną „konstytucją” dialogu i współodpowiedzialnego wypracowywania przez społeczność jej przyszłości oraz rozwiązywania obecnych problemów. Im wyższe standardy towarzyszą realizacji dialogu, tym większa szansa na wypracowanie dobrych, akceptowanych społecznie rozwiązań. Standardy te zapisuje się właśnie w regulaminie i pochodnych od niego procedurach.

Po co tworzyć regulamin konsultacji?

W ten sposób upowszechnia się w praktyce znaczenie dialogu obywatelskiego, a poprzez przejrzystość uregulowań w prawie miejskim (regulamin jest wprowadzany uchwałą rady miasta/gminy) buduje wzajemne zaufanie polityków, urzędników i strony społecznej; wszyscy wiedzą, czego mogą się po sobie spodziewać i jak będą współpracować.

Tak więc regulamin z jednej strony jest potrzebny jest urzędowi i urzędnikom, bo porządkuje i upraszcza ich pracę. Osoba odpowiedzialna za konsultacje wie kiedy, jak i w jakim trybie zorganizować konsultacje, ile czasu powinny trwać itd. Z drugiej strony mieszkańcy łatwiej mogą odnaleźć się w toku dyskusji z urzędem. Regulamin jasno określa, czym są konsultacje, jakie mają ramy, jakie mogą przybrać formy. Oto kilka wypowiedzi samorzadowców i przedstawicieli NGO:

  • Arkadiusz Wiśniewski – prezydent OpolaRegulamin jest ważny, bo pokazuje zasady, jakimi się  konsultacje rządzą. A konsultacje to jest moment spotkania władzy z mieszańcami.  I mieszkańcy cały czas mają bardzo duży deficyt  zaufania do władzy, często mają wątpliwości, czy to wszystko było uczciwe, czy władza ich traktuje poważnie. Stąd jednoznaczny regulamin pokazujący co jak i w jakich formułach się odbywa pozwala tę uczciwość udowodnić, można pokazać, że wszystko odbyło się tak jak według zasad powinno.
  • Dorota Piechowicz-Witoń – prezes Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw PozarządowychRegulamin porządkuje wiele kwestii, pokazuje jak przygotować się do procesu konsultacji, pokazuje różne jego fazy, przygotowuje na trudne sytuacje, które mogą się zdarzyć i które się zdarzają bardzo często. Jak na nie reagować,  jakie powinny być kroki i narzędzia. Regulamin stwarza też możliwość równej wiedzy na temat konsultacji dla wszystkich – organizatorów, inicjatorów,  uczestników.
  • Piotr Choroś – kierownik Referatu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej w LubliniePo pierwsze, regulamin jest potrzebny jest urzędowi i urzędnikom, bo porządkuje ich pracę. Ułatwia i upraszcza.  Wiadomo, że są takie sprawy w samorządzie, których w dzisiejszych czasach nie da się zrobić bez jakiejś dyskusji z mieszkańcami. I jeśli nie wypracujemy sobie regulaminu konsultacji, to komórka lub osoba odpowiedzialna za konsultacje zostanie zarzucona pytaniami z innych wydziałów, kiedy zrobić, jak to zrobić, w jakim trybie, ile czasu powinny  trwać konsultacje. Po drugie, regulamin jest potrzebny mieszkańcom, żeby móc się odnaleźć w toku dyskusji z miastem. On też jasno określa, czym są konsultacje. Często osoby angażujące się w konsultacje myślą, że to jest proces wiążący, że jak przychodzą i mówią swoje zdanie, to tak ma się stać. A tak nie jest i regulamin to jest okazja do tego, żeby sobie wyjaśnić, czym tak naprawdę są te konsultacje,  jakie mają ramy, jakie mogą przybrać formy. To jest  po prostu dokument porządkujący relacje mieszkańców z urzędem.