Brak wiedzy na temat narzędzi, metod, nieznajomość dobrych praktyk z zakresu partycypacji to jedna z podstawowych przyczyn niechęci urzędników do angażowania mieszkańców we wspólne tworzenie prawa. Te braki mogą pomóc uzupełnić portal Partycypacja Obywatelska oraz Baza dobrych praktyk partycypacji, będące kopalnią przetestowanych, polskich i zagranicznych pomysłów na taką współpracę – ciekawych przykładów i dobrych praktyk. Namawiamy do korzystania także z zamieszczonych tam filmów – my swoje warsztaty „Konsultacje z zasadami” z reguły zaczynaliśmy od filmu „Nic o nas bez nas”, który często dla wielu uczestników był impulsem do otwarcia się na nowe myślenie o swojej społeczności. Dodatkowo, na pobudzenie wyobraźni w kierunku myślenia o realnych i głębokich barierach stojących na przeszkodzie dobrym i skutecznym konsultacjom, które trzeba wziąć pod uwagę tworząc zasady dialogu, polecamy to krótkie przemówienie w formule TedEx® „Antidotum na apatię” (dostępna jest opcja polskich podpisów) – myślimy, że wiele wątków w nim zawartych, nie jest ci obce.

Można także czerpać przykłady z regulaminów i procedur opracowanych w ramach projektu „Konsultacje z zasadami” w Gorzowie, Lublinie, Jarocinie, Słupsku i Opolu – zawarte są w publikacji „Konsultacje okiełznane” (FISE, 2015). Publikacja ta jest również przeglądem najważniejszych naszym zdaniem zagadnień w temacie konsultacji społecznych – spróbowaliśmy pokazać w niej niuanse, które ważne są w tworzeniu regulaminów i prowadzeniu procesów konsultacyjnych.

Oprócz tego polecamy publikacje: